O firmie
Produkty
Nowości
Kontakt

Aktualności

ODZIEŻ ROBOCZA

Polecamy odzież roboczą : ubrania, rękawice, koszule, obuwie.
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=28696653
2009-11-05

Dane firmy

Właściciel: mgr inż. Czesław Szymeczko
Borówno 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
woj. kujawsko - pomorskie
powiat Golub-Dobrzyń

tel: 0 48 566 842 123
tel: 0 48 509 560 980


Firma poleca

Firma jeszcze nie poleca innych.

Firmę polecają

Firma jeszcze nie jest polecana.

Subskrypcja

Nowości

Rozmiar czcionki: A A A
03 maja 2008 roku

Refleksje po XV Forum Gospodarczym w Toruniu (21-23 kwietnia 2008 roku)

Czy "mała kreska w fizyce", Suwalski Masyw Anortozytowy i Kaliningradzki Obwód Federacji Rosyjskiej mogą przyczynić się do przełomu kulturowego i gospodarczego wokół "najstarszych gór świata"?.
Dlaczego taki tytuł i co było powodem połączenia tak mało zrozumiałych pojęć?

Składa się na to kilka faktów, a szczególnym, jest ciekawe wydarzenie, które było bodźcem do dzisiejszego spotkania i do nadania przewrotnego tytułu.
W dniach 21-23 kwietnia 2008 roku Toruń był po raz pierwszy miejscem obrad już piętnastego Forum Gospodarczego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Torunia. Prezes Stowarzyszenia i inicjator Forum Jacek Janiszewski (były minister rolnictwa), zaprosił do debat znakomitych gości. Tym razem sesja inauguracyjna przebiegała pod hasłem: "Polska - Wschód - Czy Europa i świat stoją w przede dniu nowej rywalizacji geopolitycznej?", a referat wprowadzający wygłosił prof. Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego. Goszczono także : Stanisława Cioska (byłego ambasadora RP w Federacji Rosyjskiej) - pełniącego rolę moderatora w panelu tematycznym - "Okrągły Stół Polska - Wschód"; Franciszka Rużiczkę (ambasadora Republiki Słowackiej w RP) - pełniącego rolę moderatora w sesji plenarnej "Polska - Zachód - Czy Europa musi odzyskać samą siebie?"; Stefana Niesiołowskiego, Józefa Oleksego i innych znakomitych gości. Mnie zaciekawiły tematy polsko-wschodnie i energetyczne, były szczególne. Na Forum Gospodarcze nie przywieziono jednak optymistycznych wiadomości. Prelegenci zaznaczyli, że w stosunkach Europa - Wschód (mając na uwadze Unię Europejską i Federację Rosyjską), nie ma zdecydowanego rozwiązania od wielu lat, tak z jednej jak i z drugiej strony - co podkreślił Stanisław Ciosek, a w kwestiach energetycznych - jak zaznaczył Józef Oleksy - potrzebne jest nam przełomowe odkrycie i szybki postęp technologiczny.
Czy jest wyjście z tego problemu?
Tym problemem zainteresowałem się kilka lat temu. Pracowałem już wtedy nad nową energetyką i zauważałem, że brakuje nam od wielu lat recepty na sukces, na przełomowe odkrycie. Właśnie XV Forum Gospodarcze stało się tym motywem do zainicjowania dzisiejszego spotkania, a przede wszystkim do zastanowienia się nad pilną potrzebą zmian w stosunkach sąsiedzkich i w sprawach gospodarczych, z jednoczesnym uwzględnieniem spraw energetycznych, tak dla Polski jak i dla otaczających nas sąsiadów z "bloku europejskiego"; i z grona państw "nie zrzeszonych", szczególnie Federacji Rosyjskiej. Potrzebnym krokiem ku rozwiązaniu powyższych problemów powinno być zorganizowanie wielostronnych i wielopłaszczyznowych rozmów, a zapoczątkować można by już za rok, na kolejnym - XVI Forum Gospodarczym w Toruniu - "mieście Mikołaja Kopernika" - twórcy przełomowego odkrycia. Jak się teraz okazuje Mikołaj Kopernik przyczynił się też do szybkiego postępu technologicznego.
Należy przede wszystkim zaznaczyć, że w latach siedemdziesiątych Edward Gierek przyczynił się do zainicjowania ciekawego rozwiązania, rozpoczęto wtedy budowę kopalni minerałów na północno - wschodnim obszarze Polski. Otrzymano na ten cel wsparcie finansowe z ówczesnego Związku Radzieckiego i z Niemieckiej Republiki Federalnej. Był to bardzo obiecujący dla Polski i dla Sąsiadów program rozwoju gospodarczego, przemysłu wydobywczego i przetwórczego, o którym wspominał były prezydent Lech Wałęsa w słowach (za Edwardem Gierkiem) "zbudujemy drugą Japonię". Obecnie istnieje wiele naukowych opracowań geologicznych o tym obszarze, a najnowszy wkład naukowy, (który znam), wnosi praca Pani dr hab. Janiny Wiszniewskiej "Wiek i geneza rud Fe-Ti-V i skał towarzyszących w suwalskim masywie anortozytowym (Północno-Wschodnia Polska)". Z tym co powiedziałem łączy się moje zainteresowanie nowoczesną energetyką, a szerszy jej rozwój mógłby nastąpić właśnie w oparciu o minerały Suwalszczyzny.
Uważam, że rozwój badań nad nowymi alternatywnymi rozwiązaniami, dla obniżenia kosztów energetycznych, jest nieunikniony i zachęcam do wspólnego działania. Uważam, że w Polsce można przystąpić na szeroką skalę do budowy nowoczesnych generatorów różnorakiej energii - wysoko-efektywnych źródeł rozproszonych energii alternatywnej, lub - ujmując to jeszcze szerzej - wysokoefektywnych energetycznych generatorów stało i zmiennopołożeniowych. Jest od wielu lat nisza gospodarcza w tym zakresie i w związku z tym powstał zamysł, inicjatywa zbudowania zaplecza badawczo-rozwojowego z możliwością opracowywania prototypów nowych generatorów, powielania ich w pilotażowych małych seriach, a w szczególnych okolicznościach wykonywania korekt, serwisu i przygotowywania wdrożeń w nowych podmiotach produkcyjnych. Działania te mają szanse zaistnienia wtedy, gdy spojrzymy na fizykę z nieco innej strony. Poznanie najnowszych jej trendów pozwala wątpić w słuszność skalarnej wartości stałej Planca. Mówiąc bardziej zrozumiale, jeśli postawimy "małą kreskę w fizyce" nad literką "h" (oznaczającą stałą Planca) to otrzymamy wartość wektorową tej stałej. Jest to kwintesencja, za którą stoją fundamentalne zmiany w fizyce, chemii, matematyce, a które są już od 1996 roku propagowane przez "nie noblistów". Za tymi zmianami stoją możliwości budowania wysokoefektywnych źródeł rozproszonych alternatywnych generatorów stało i zmiennopołożeniowych. Podstawą nowych rozwiązań będą materiały z grupy platynowców. Należy pamiętać, że przy wytwarzaniu energii poprzez spalanie, opartej na węglowodorach (szczególnie na węglu), generuje się do atmosfery więcej tlenku siarki i dwutlenku siarki niż w rzeczywistości (szczególnie w bryłkach węgla) jej (siarki) jest zawartej, gdyż podczas spalania następuje przekształcanie atomowe (transmutacja atomowa), w wyniku którego/ej tworzą się nowe atomy, także siarki, zawarte w tlenku siarki i dwutlenku siarki unoszonych do atmosfery. Ten fakt uczeni ze Stanów Zjednoczonych, Rosji, Japonii czy Unii Europejskiej znają. Za ich wskazaniami tworzone jest prawo w kierunku obciążania karami tych, którzy nie nadążą za zmianami w ograniczaniu emisji SO,SO2,CO,CO2 itp. Zacytuję opracowanie oddające słuszność moich spostrzeżeń za: (FORBES 05/2008 /str. 26/; Pod hasłem obrony środowiska Unia Europejska ma szansę odzyskać przekazane Polsce miliardy dotacji. Wystarczy, że nasz przemysł przekroczy przyznane limity emisji CO2 (szerzej w oddzielnym artykule). Nie potrzeba wojny, by czerpać zyski z tych, którzy ociągają się z postępem w nauce. Należy również zaznaczyć, że bilans energetyczny istoty żywej w tym i człowieka nie jest do końca poznany i wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, że w tym co konsumujemy (a czego nie potrafimy policzyć pod względem energetycznym) jest wielokrotność energii, dzięki której wykonujemy nasze codzienne zadania (bilans wyjścia jest wielokrotnie większy od bilansu wejścia - nazwijmy to energetyką nadjednościową). Skoro tak jest, należy zastanowić się - co tak naprawdę jest z tą energetyką i gdzie tkwi sedno w pojęciu energia, co jest źródłem energii, czy prawidłowo ją liczymy, i czy potrzebne są do tego źródła mineralne? Tu należy przywołać postać św. pamięci Michała Gryzińskiego i jego monity w sprawie budowy atomu i anihillacji masy. Choć mam odmienne zdanie co do teorii Pana Michała Gryzińskiego w sprawie budowy atomu, to jestem zgodny co do anihilacji mas i chylę czoło za odwagę Pana Michała Gryzińskiego w propagowaniu niewyjaśnionych anomalii, za co nie znajdywał zrozumienia. Podobnie było z Panami Martinem Fleischmannem i Stanleyem Ponsem w roku 1989. Chcę tu podkreślić, że synteza, przy której dochodzi do anihilacji mas elektronowych i transmutacji atomowej może zachodzić w temperaturze otoczenia. To odbywa się w organizmach żywych i wokół nas - nad i pod ziemią. Należy również zaznaczyć, że w nową energetykę Stany Zjednoczone Ameryki inwestują ogromne pieniądze. Z Unii Europejskiej: Niemcy Francja i Hiszpania podążają w równie szybkim tempie pozostawiając wobec nowo przyjętych państw UE coraz to większą przewagę. Nadchodzi czas przejścia z węglowodorów na platynowce. Aby móc rozwijać, na dużą skalę, nowoczesną energetykę, nowoczesne budownictwo niskomasowe - wielofunkcyjne, czy nowoczesny transport antygrawitacyjny, trzeba rozwinąć budownictwo przemysłu wydobywczego i przetwórczego w okolicach Suwalskiego Masywu Anortozytowego. Można by to uczynić : we współpracy z Kaliningradzkim Obwodem Federacji Rosyjskiej, Unią Europejską, międzynarodowymi koncernami - oferującymi najnowocześniejsze technologie, i rządami państw, chcącymi brać udział w szerzeniu swoich kultur, w miejscu o 1,55mld letniej tradycji kształtowania się zasobów matki - ziemi; dla rozwijania wielostronnych kultur i wielostronnych rynków zbytu, dla tworzonego "dużego tortu" dla odważnych, chcących do niego zasiąść. Stworzenie Suwalsko-Kaliningradzkiej wolnej strefy ekonomicznej pozwoliłoby na osadzanie się - na najstarszych górach świata, podmiotów tak przybyłych z zewnątrz jak i nowo zakładanych, wielonarodowościowych, pragnących propagować: i stare tradycje kulturowe w swoich nowo wytwarzanych wyrobach - opartych na niespotykanej jakości anortozycie, dla łączenia się i poznawania wzajemnych kultur;jak i chcących wnieść najnowszą wiedzę i technologie, czyli nazwijmy to przedsięwzięcie: Suwalsko-Kaliningradzkim Centrum Nowych i Starych technologii, które połączyłoby wszystkie kontynenty. Chciałbym również zaznaczyć, że Wrocław stara się o miano Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. A na północy Polski, na terenach obfitujących w minerały z zakresu całej tablicy Mendelejewa, można by budować od podstaw Światowy Instytut Innowacji i Technologii. By temu wszystkiemu sprostać, należy rozpocząć od ściągnięcia najlepszych ekspertów od wizjonerstwa i ekspertyz fachowych, od liczenia kosztów i kredytów finansowych, od negocjacji między korporacyjnych i międzynarodowych, od przekazu medialnego rodzinnego, jak i globalnego, czyli rozpocząć spotykać się w tej sprawie i rozpocząć debaty. To przedsięwzięcie można by zapoczątkować na XVI Forum Gospodarczym w 2009 roku w Toruniu, w piątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, lub na XVII Forum Gospodarczym w 2010 roku, w 600 lecie spotkania się wielu narodów Pod Grunwaldem (wtedy w celach militarnych, a teraz w celach pokojowych), i dając początek dla Programu przełomowego w zmianach kulturowych i gospodarczych, programu korelującego wstępne działania dla rozwinięcia współpracy Wschód - Zachód, dla polepszenia stosunków sąsiedzko-partnerskich.


23 września 2009 roku

Zaproszenie do inwestowania

Szanowni Państwo

Chciałbym zasygnalizować, że jest możliwe opracowanie (na indywidualne zamówienie) generatorów energii, mających wyższą efektywność energetyczną od obecnie działających na rynku polskim. W oparciu o poznane nowe teorie - nowe generatory wpłyną korzystnie na środowisko i na odciążenie gospodarki opartej w większości na technologii węglowodorowej. Jesteśmy otwarci na dalsze propozycje klientów w ramach tworzonego ośrodka wdrożeniowego, skupiającego inwestorów ('Alternatywni i Ekologiczni' - budujący wioskę ekologiczną i wysoko efektywną energetycznie). W ofercie ponadto są: szczególne nieruchomości a także pomoc techniczna, logistyczna i administracyjna.

Dodatek prawny

W myśl 'Sprawozdania - PROJEKTU REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO' :

56. proponuje, by państwa członkowskie ulepszały i rozpowszechniały stosowanie certyfikatów efektywności energetycznej oraz wiązały zalecenia z bodźcami finansowymi,
57. wzywa do określenia minimalnych unijnych norm z zakresu efektywności energetycznej nowych i remontowanych budynków; wzywa odpowiedzialne władze terytorialne i stowarzyszenia zawodowe w państwach członkowskich do wprowadzenia, jako motyw przewodni dla architektów i inżynierów budowlanych, kryteriów efektywności energetycznej, wytycznych i przepisów krajowych lub decyzji administracyjnych dotyczących nowych budowli, wraz z przepisami prawa budowlanego w odniesieniu do stopnia efektywności energetycznej nowych obiektów i poważnych prac remontowych oraz do zagwarantowania w tym kontekście zdrowego i czystego powietrza wewnątrz pomieszczeń;
58. podkreśla konieczność zawarcia minimalnych kryteriów efektywności energetycznej w kompleksowej polityce zamówień publicznych na budynki i usługi publiczne na szczeblach krajowym, regionalnym i lokalnym jako sposób propagowania innowacji w nowych technologiach i zapewnienia ich dostępności na rynku;
59. 39a. wzywa Komisję i państwa członkowskie do udzielenia aktywnego wsparcia dla badań i rozwoju technologicznego, odnoszącego się do technologii oświetleniowych i inteligentnych urządzeń oświetleniowych, aby wprowadzanie bardziej efektywnych pod względem energetycznym wewnętrznych i zewnętrznych systemów oświetleniowych w przestrzeniach publicznych -z naciskiem na stosowanie wysoko wydajnych diod elektroluminescencyjnych (LED- mogło być promowane w sposób bardziej stanowczy;
60. 39b. zauważa, że remontowanie i zwiększenie efektywności energetycznej w blokach mieszkalnych, zwłaszcza w tych krajach, gdzie tego typu budynki stanowią największą część rynku mieszkaniowego, jest najłatwiejszym sposobem oszczędzania energii i ograniczenia emisji CO2; wzywa Komisję do skorygowania i zwiększenia obecnie obowiązującego limitu funduszy strukturalnych na poziomie 2%, mającego zastosowanie do dotacji na remontowanie bloków mieszkalnych;
61. zauważa, że długoterminowy cel w sektorze budowlanym w Europie powinien obejmować osiągnięcie zerowego zużycia energii netto w nowych budynkach mieszkalnych do 2015 r., a w nowych budynkach komercyjnych i publicznych do 2020 r., a także stwierdza, że w dłuższej perspektywie cel ten powinien zostać rozszerzony i objąć budynki remontowane.

Moje przesłanie: rozwijajmy nowoczesną gospodarkę, rozwijajmy polaritonikę i nadjednościową energetykę punktu zerowego.


06 listopada 2009 roku

Działki niezabudowane i zabudowane

Polecamy działki niezabudowane o powierzchni 30 arów (0,3ha) i mniejsze, dobry dojazd, niska cena, pomoc prawna, techniczna i logistyczna.

Polecamy działki zabudowane - hale magazynowe o powierzchni ponad 1000m2, dobry dojazd, niska cena, pomoc w zorganizowaniu zatrudnienia, transportu, obsługi prawnej i logistycznej.


STAN-LUD E.G.K. Czesław Szymeczko
tel: 0 48 566 842 123
e-mail: stanlud@wp.pl

O firmie   |   Produkty   |   Nowości   |   Kontakt
Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska