O firmie
Produkty
Nowości
Kontakt

Aktualności

ODZIEŻ ROBOCZA

Polecamy odzież roboczą : ubrania, rękawice, koszule, obuwie.
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=28696653
2009-11-05

Dane firmy

Właściciel: mgr inż. Czesław Szymeczko
Borówno 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
woj. kujawsko - pomorskie
powiat Golub-Dobrzyń

tel: 0 48 566 842 123
tel: 0 48 509 560 980


Firma poleca

Firma jeszcze nie poleca innych.

Firmę polecają

Firma jeszcze nie jest polecana.

Subskrypcja

O firmie

Rozmiar czcionki: A A A
Pierwsze kroki

Działalność gospodarczą rozpoczęliśmy (z żoną Małgorzatą) 1 listopada 1983 roku, w zakresie produkcji i handlu rękawicami roboczymi i pozostałą odzieżą roboczą (pierwsze kroki dla promowania ochrony - osobistej). Misją firmy było wtedy: realizowanie obranego działania w oparciu o ówczesną wiedzę, dostępne środki materialne i koniunkturę, a także poszerzanie wiedzy o biznesie. Celem zaś było: - powiększanie sprzedaży produktów; - poszukiwanie nisz gospodarczych; - rozwijanie edukacji teoretycznej i praktycznej poprzez nabywanie umiejętności kaletniczych; - zdobywanie wiedzy o kręgarstwie, masażu, akupunkturze, akupresurze, ziołolecznictwie, prawie podatkowym, handlowym, ubezpieczeniowym i biznesie; - praktykowanie w naprawach silników spalinowych, w budownictwie mieszkaniowym; - zaznajamianie się z energetyką odnawialną wodną, wiatrową, geotermalną, plazmową, zimnej syntezy, przestrzeni (punktu zerowego), implozyjną i nadjednościową. W oparciu o gruntowne wykształcenie techniczne i selektywnie uzupełniane potrzebne informacje tworzyliśmy (równolegle od podstaw) prywatny, rodzinny ośrodek badawczo-rozwojowy z zakresu niskoemisyjnej i wysokoefektywnej energetyki nadjednościowej.

Misja OBRENUS-a

Misją Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Energetycznych Niskoemisyjnych Urządzeń Specjalizowanych (OBRENUS) jest wykorzystywanie najnowszej światowej wiedzy teoretycznej i badawczej (w tym obserwacyjnej, eksperymentalnej, diagnostycznej, konfrontacyjnej i dedukcyjnej z aksjomatami pochodzącymi z rozwiniętej intuicji autora) z zakresu niskoemisyjnej i wysokoefektywnej energetyki nadjednościowej, i udoskonalanie dotychczasowej oferty rynkowej poprzez promowanie efektywniejszych:
- odnawialnych źródeł energii rozproszonej, w postaci ekologicznych generatorów "Kadisoff" - jako działania dla ochrony środowiska;
- rękawic roboczych i pozostałej odzieży roboczej - jako działania dla ochrony osobistej;
- ekokuracji, w postaci codziennych pakietowych ćwiczeń ruchowych i oddychania z kombinacją i obserwacją, balneologii z masażami i kompresami, diety z obserwacją, wsłuchiwaniem i pomiarowaniem ciała - jako działania dla ochrony zdrowia.

Cel OBRENUS-a

- w ochronie środowiska

Wobec braku na polskim rynku niskoemisyjnych i wysokoefektywnych źródeł rozproszonych energii alternatywnej w postaci ekologicznych generatorów stacjonarnych i mobilnych, celem jest:
1. Opracowywanie/wykonawstwo prototypów:
- modułów transmutacji atomowych dużej mocy (projekt nr1),
- palników ekologicznych (projekt nr01a),
- modułów grzewczych szeregowych (projekt nr02),
- innych wymienionych niżej opracowań,
jako ekologicznych generatorów "Kadisoff" do kotłów grzewczych olejowych i gazowych, do silników korbowo-tłokowych, do ogrzewania i oświetlania pomieszczeń;
2. Przekazywanie/zlecanie prototypów do powielania w pilotażowych seriach;
3. Sprzedaż praw niematerialnych i prawnych (patentów, opracowań autorskich i własności intelektualnej) lub udzielanie franczyzy na udostępnioną nieopatentowaną wiedzę i doświadczenie jako know-how;
4. Doskonałe strojenie spalania paliwa w silnikach W124, W126, LKW,( Perfect tuning of fuel combustion in engines W124, W126, LKW);
5. Leczenie chorych projektów technologicznych z emisji spalin i kosztów energii (Treatment of patients technological projects of emissions and energy costs).
6. Badanie efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych.
7. Badanie generatorów "Antimatter Energy Kadisoff" (AEK).
- w ochronie osobistej

Wobec wysokiej konkurencji w ofertach rękawic roboczych i pozostałej odzieży roboczej, celem jest: promowanie najefektywniejszych wzorów z jednoczesnym wypełnianiem zasady - wyboru najlepszego dobra dla klienta.

- w ochronie zdrowia

Wobec zwiększającego się zainteresowania społeczeństwa poznaniem swoich dolegliwości, stanu zdrowia własnego ciała, celem jest: - promowanie i rozwijanie 41 wskazań w ekokuracji do długiego, bezbolesnego życia - minimum 100 lat; - stosowanie codziennych ćwiczeń ruchowych i oddychania; - stosowanie balneologii z masażami i kompresami; - stosowanie diety z obserwacją, z wsłuchiwaniem się we własne ciało, z pomiarowaniem ciała dla lepszego samopoczucia; - dzielenie się swoimi sukcesami z innymi osobami, zainteresowanymi poznaniem swoich dolegliwości.

Program wdrażania projektów - nowych, innowacyjnych technologii

Na polskim rynku zauważa się brak niskoemisyjnych, wysokoefektywnych i inteligentnych źródeł rozproszonych energii alternatywnej, stacjonarnych i mobilnych generatorów energii elektrycznej np. AEK. Powstał zamysł, inicjatywa wypełnienia gospodarczej niszy poprzez: zbudowanie zaplecza badawczo-rozwojowego z możliwością opracowywania prototypów, powielania ich w pilotażowych małych seriach, a w szczególnych okolicznościach, wykonywania korekt, serwisów i przygotowywania wdrożeń w przyszłych, nowo tworzonych podmiotach produkcyjnych. Docelowym działaniem jest powołanie nowej polskiej platformy technologicznej polaritoniki dla niskoemisyjnej i wysokoefektywnej energetyki nadjednościowej punktu zerowego, i jednostki certyfikującej, łącznie obsługujących obszar niskoemisyjnych, wysokoefektywnych i inteligentnych generatorów stacjonarnych i mobilnych AEK.
Mamy wiele obiecujących projektów, w których prace zaawansowane są w różnym stopniu, w zależności od poziomu zaawansowania technologicznego projektu i potrzebnej aparatury pomiarowej. Prowadzimy rozmowy w kierunku współpracy z instytutami naukowymi, posiadającymi jednostki certyfikujące o zbliżonym profilu. W naszym zamiarze jest powołanie oddzielnego podmiotu gospodarczego, który mógłby współpracować, w oparciu o umowy konsorcjalne, z dodatkowymi podmiotami : opiniotwórczymi, kapitało-twórczymi, pomysło-twórczymi i przekazu medialnego. Niniejszy program obejmuje projekty nowych, innowacyjnych technologii z dziedziny energetyki odnawialnej, zintegrowanych ściśle ze sobą (pod względem zaawansowania technologicznego), tak, że ich kolejne realizacje pozwalają na wykorzystywanie wcześniejszych osiągnięć: wiedzy teoretycznej i praktycznej, zgromadzonego zaplecza technicznego do następnego etapu inwestycyjnego, co w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko realizacji całego programu. Opracowywane projekty przeznaczone są dla najbardziej potrzebujących branż gospodarczych: budownictwa, przetwórstwa, transportu i komunikacji medialnej i znacząco wpływają na zmniejszanie wskaźników zanieczyszczania środowiska i kosztów kopalnych (mineralnych) nośników energii. W opracowaniu są także tematy z branży wydobywczej (dotyczy Suwalskiego Masywu Anortozytowego) i finansowej, jako korelujące działania - będące wstępem do rozwinięcia współpracy gospodarczej Wschód - Zachód i polepszenia stosunków sąsiedzko-partnerskich. Dla przybliżenia tematu: zasoby suwalskich najstarszych gór świata (datowanych na ponad 1,5 mld lat) stawiają Polskę w szeregu najbogatszych państw w minerały strategiczne jak: wanad, tytan, niob, a przede wszystkim grupę platynowców - mającą coraz to większe znaczenie dla branży energetycznej, wysoko-efektywnych generatorów stacjonarnych i niestacjonarnych w tym perspektywicznego transportu grawitacyjnego i antygrawitacyjnego. Dla osiągnięcia wspólnego sukcesu potrzebne są dalsze kontakty w sferze naukowej, gospodarczej, finansowej a także politycznej np XV Forum Gospodarcze w Toruniu i podobne.

Przegląd opracowywanych projektów

Projekt nr01., dotyczy: zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska (obniżenia wskaźnika wydalanych do atmosfery spalin CO,CO2,SO2), zmniejszenia zużycia kopalnych nośników energii i podwyższenia efektywności energetycznej w kotle grzewczym wody zasilanym olejem opałowym lub gazem, poprzez zastosowanie modułu nr1. w komorze spalania kotła grzewczego.

Projekt nr02., dotyczy: zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska (obniżenia wskaźnika wydalanych do atmosfery spalin CO,CO2,SO2), zmniejszenia zużycia kopalnych nośników energii i podwyższenia efektywności energetycznej w kotle grzewczym wody zasilanym olejem opałowym, gazem lub miałem węglowym, poprzez zastosowanie modułu nr2. w szeregowym ujęciu systemu grzewczego.

Projekt nr03., dotyczy: zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska (obniżenia wskaźnika wydalanych do atmosfery spalin CO,CO2,SO2) i zmniejszenia zużycia kopalnych nośników energii w dotychczasowym, dowolnym kotle grzewczym wody, zasilanym olejem opałowym, gazem lub miałem węglowym, poprzez zastosowanie modułu nr3., jako nowego systemu grzewczego, podwyższającego efektywność energetyczną w dowolnym pomieszczeniu i zastępującego dotychczasowy system grzewczy.

Projekt nr04., dotyczy: zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska i zmniejszenia zużycia kopalnych nośników energii (obniżenia wydalanych do atmosfery spalin - zmniejszenie emisji cząstek stałych PM i NOx z silnika spalinowego benzynowego, gazowego lub olejowego), poprzez zastosowanie modułu nr 4. w układzie zasilania silnika.

Projekt nr05., dotyczy: zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska i zużycia kopalnych nośników energii, (obniżenia wydalanych do atmosfery spalin - zmniejszenie emisji cząstek stałych PM i NOx z silnika spalinowego benzynowego, gazowego lub olejowego), poprzez zastosowanie modułu nr 5., stanowiącego częściowe zastąpienie silnika.

Projekt nr06., dotyczy: zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska i zużycia kopalnych nośników energii, przez obniżenie wydalanych do atmosfery spalin (CO,CO2,SO2) z kotłów grzewczych w dotychczasowych zakładach produkcyjnych podzespołów do transportu drogowego, i zastąpienie ich nowymi generatorami wielofunkcyjnych materiałów budowlanych jako modułów nr 6.

Projekt nr07., dotyczy: zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska i zużycia kopalnych nośników energii, przez obniżenie wydalanych do atmosfery spalin (CO,CO2,SO2) z kotłów grzewczych w dotychczasowych zakładach produkcyjnych podzespołów do transportu drogowego, i zastąpienie ich nowymi generatorami wielofunkcyjnych materiałów do transportu drogowego, jako modułów nr 7. mniej zanieczyszczających środowisko.

Projekt nr08., dotyczy: zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia środowiska i zużycia kopalnych nośników energii, przez obniżenie wydalanych do atmosfery spalin (CO,CO2,SO2) z kotłów grzewczych (w dotychczasowych zakładach produkcyjnych podzespołów do transportu nad i podwodnego) i zastąpienie ich, poprzez zastosowanie modułu nr 8., jako nowego, mniej zanieczyszczającego środowisko, generatora wielofunkcyjnego materiału do transportu nad i podwodnego.

Projekt nr09., dotyczy: nowoczesnej jednostki komunikacji medialnej (nowoczesny komputer).

Projekt nr10., dotyczy: nowoczesnego sygnalizatora przeszkody.

Projekt nr11., dotyczy: nowoczesnego inteligentnego systemu grzewczego (energetyka cyfrowa).

Projekt nr12., dotyczy: nowej, bezpiecznej i ekonomicznej technologii produkcji pasz.

Przyjmę zlecenie, przyjmę udziałowca z gotówką, nawiążę kontakty - proszę pisać/dzwonić/przyjechać.


Galeria zdjęć

Słowa kluczowe

STAN-LUD E.G.K. Czesław Szymeczko
tel: 0 48 566 842 123
e-mail: stanlud@wp.pl

O firmie   |   Produkty   |   Nowości   |   Kontakt
Mikrowitryna.pl - wykonanie eball - Strona www Twojej firmy.
Recepcja OnLineGazeta Biłgorajska